กันภัยมหิดล Afgekia mahidoliae B.L.Burtt & Chermsir.

กันภัยมหิดล Afgekia mahidoliae B.L.Burtt & Chermsir.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Afgekia mahidoliae B.L.Burtt & Chermsir.

ชื่ออื่น common name: กันภัย (กาญจนบุรี); กันภัยมหิดล (ภาคกลาง); Kan Phai Mahidol

วงศ์ Family: FABACEAE วงศ์ถั่ว FABOIDEAE วงศ์ย่อยถั่ว

การกระจายพันธุ์ distribution: จังหวัดกาญจนบุรี Kanchanaburi; ลาว Laos; เวียตนาม Vietnam

ข้อมูลเพิ่มเติม note: ไม้เลื้อย พรรณไม้ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล คำระบุชนิดว่า mahidoliae เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)

the symbolic plants of Mahidol University, was named to commemorate the late Princess Mother, Somdej Phra Sri Nakarindra Boromarajajonnani (then Princess Srisangwan Mahidol)

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference:

http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&typeword=group

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish