กันภัย ถั่วแปบช้าง Afgekia sericea Craib

กันภัย Afgekia sericea Craib

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Afgekia sericea Craib

ชื่ออื่น common name: กันภัย (สระบุรี), ถั่วแปบช้าง (นครราชสีมา)

วงศ์ Family: FABACEAE วงศ์ถั่ว FABOIDEAE วงศ์ย่อยถั่ว

การกระจายพันธุ์ distribution: พืชถิ่นเดียวของไทย: สระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ Endemic to Thailand

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference:

http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2&typeword=group

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish