กาฝากตีนปู Viscum articulatum Burm.f.

ชื่ออื่น :

Scientific name: Viscum articulatum Burm.f.

Family : วงศ์ย่านตีเมีย Santalaceae

Photographer: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

Locality: นครราชสีมา

พืชกาฝาก เกาะและดูดสารอาหารจากต้นไม้

ThailandEnglish