กายอม Rhododendron veitchianum Hook.

Scientific Name: Rhododendron veitchianum Hook.

Family: ERICACEAE วงศ์กุหลาบพันปี

Note: ไม้พุ่มขึ้นบนดินหรืออิงอาศัย สูง 1-3 ม. ขึ้นที่ความสูง 1300–2500 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์: จังหวัดเชียงใหม่ (อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ Inthanon NP ดอยสุเทพ ดอยเชียงดาว) พม่า ลาว เวียดนาม

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด Identified by: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

References: http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1&typeword=group

ThailandEnglish