ประทัดดอย ข้าวเย็นเหนือ Agapetes parishii C.B. Clarke

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Agapetes parishii C.B. Clarke

ชื่ออื่น common name: ประทัดดอย (Pra tat doi) เขาเย็นเหนือ (Khao yen nuea).

ชื่อวงศ์ Family: ERICACEAE วงศ์กุหลาบพันปี

การกระจายพันธุ์ Distribution: ภาคเหนือ และกาญจนบุรี (อุทยานแห่งชาติเขาแหลม); พม่า

Etymology: ชื่อสกุล Agapetes มาจากภาษา Greek คำว่า “agapetos” แปลว่า “ที่รัก” ชื่อ parishii ตั้งตามชื่อคุณ Charles Samuel Pollock Parish ผู้เก็บตัวอย่างพรรณไม้ต้นแบบ (Type specimen) ซึ่งตัวอย่างถูกเก็บจากเมือง Moulmein หรือเมืองเมาะลำเลิง หรือ มะละแหม่ง ทางประเทศพม่า

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: https://davesgarden.com/guides/botanary/go/7247/

http://www.dnp.go.th/botany/

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish