ครุฑคาบแก้ว Dalechampia bidentata Blume

Scientific name: Dalechampia bidentata Blume

Family : Euphorbiaceae วงศ์ยางพารา

Photo: Saroj Ruchisansakun

Locality: จันทบุรี Chanthaburi, กาญจนบุรี Kanchanaburi, ราชบุรี Ratchaburi

Reference: http://www.nationaalherbarium.nl/ThaiEuph/ThDspecies/ThDalechampiaT.htm

ThailandEnglish