คำปอง Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq.

ชื่อทั่วไป Common name: คำปอง กำปอง

วงศ์ Family : LAMIACEAE วงศ์กะเพรา

การกระจายพันธุ์ Distribution: เชียงใหม่ (บ้านแม่กำปอง)

Photo: Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish