คำแดง กุหลาบพันปี Rhododendron arboreum Sm. subs. delavayi (Franch) Chamb.

Scientific Name: Rhododendron arboreum Sm. subs. delavayi (Franch) Chamb.

Family: ERICACEAE วงศ์กุหลาบพันปี

Note: ไม้ต้น สูง 4-12 ม. ขึ้นที่ความสูง 1200–3200 เมตร จากระดับน้ำทะเล

การกระจายพันธุ์: จังหวัดเชียงใหม่ (อุทยานแห่งชาติดอยอิททนนท์ Inthanon NP) พม่า เนปาล อินเดีย จีน เวียตนาม

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish