คูลูปากแหลม Brachycorythis acuta (Rchb.f.) Summerh.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Brachycorythis acuta (Rchb.f.) Summerh.

ชื่อพ้อง Synonyms: Brachycorythis obovalis Summerh., Gymnadenia acuta Rchb.f.,Phyllomphax acuta (Rchb.f.) Schltr.Phyllomphax obovalis (Summerh.) Szlach., Platanthera acuta (Rchb.f.) Kraenzl.

ชื่อทั่วไป Common name: คูลูปากแหลม เอื้องดอกเทียน (ทั่วไป) เท้าคูลู (กาญจนบุรี) khu lu pak laem (General), ueang dok thian (General)

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย(กาญจนบุรี) พม่า กัมพูชา

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-23782

http://www.orchidspecies.com/brachyacuta.htm

ชื่อพรรณไม้ อาจารย์เต็ม สมิตินันทน์

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish