จ๊าฮ่อมเชียงดาว Strobilanthes chiangdaoensis Terao

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Strobilanthes chiangdaoensis Terao

ชื่อวงศ์ Family: Acanthaceae วงศ์เหงือกปลาหมอ

Locality: เชียงใหม่ Chiang Mai (ดอยหลวงเชียงดาว Doi Chiang Dao WS)

Photo: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish