จ๊าฮ่อม Eranthemum tetragonum A. Dietr. ex Nees

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Eranthemum tetragonum Wall. ex Nees

ชื่อทั่วไป Common name: จ๊าฮ่อม

วงศ์ Family: Acanthaceae วงศ์เหงือกปลาหมอ

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย เลย (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง); กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม Cambodia, China, Laos, Myanmar, Vietnam.

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=250096299

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish