ชมพูพิมพ์ใจ Luculia gratissima (Wall.) Sweet

Scientific name: Luculia gratissima (Wall.) Sweet

วงศ์ Family : Rubiaceae วงเข็ม

Photographer: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

Locality: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว)

ThailandEnglish