ช่อไข่มุก Vaccinium bracteatum Thunb.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Vaccinium bracteatum Thunb.

ชื่อวงศ์ Family: ERICACEAE วงศ์กุหลาบพันปี

การกระจายพันธุ์ Distribution: เลย Loei (อุทยานแห่งชาติภูกระดึง Phu Kradueng NP)

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

 

ThailandEnglish