ช้าส้าน Saurauia napaulensis DC.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Saurauia napaulensis DC.

ชื่ออื่น: ส้านแก่น

ชื่อวงศ์ Family : ACTINIDIACEAE วงศ์ส้านเห็บ วงศ์กีวี

การกระจายพันธุ์ Distribution: ทุกภาคของไทย เชียงใหม่ Chiang Mai (ดอยอินทนนท์ Doi Inthanon NP); Nepal, China, Malaysia

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Saurauia0napaulensis0DC.

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish