ดอกดิน ข้าวก่ำนกยูง Aeginetia pedunculata Wall.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Aeginetia pedunculata Wall.

ชื่ออื่น: กะเปเส้ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ข้าวก่ำนกยูง (เลย); ดอกดิน (ทั่วไป); นูนดิน (ตาก); พิศวง (กรุงเทพฯ); เพาะลาพอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน); ว่านดอกต่างใบ (สุราษฎร์ธานี); ว่านหญ้าแฝก (สระบุรี); เอื้องงก (ภาคเหนือ); เอื้องดิน (ภาคกลาง)

วงศ์ Family : Orobanchaceae วงศ์ดอกดิน

ถิ่นที่อยู่ Locality: ทุกภาคของไทย (กาญจนบุรี); อินเดีย จีน พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติม Note: พืชเบียนเกาะรากหญ้า ไม่มีใบสีเขียวที่ใช้ในการสร้างอาหารเอง

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: 

Parnell, J. (2001). A revision of Orabanchaceae in Thailand. Thai forest bulletin 29. 72-80.

Parnell, J. (2008). Orobanchaceae. In Flora of Thailand Vol. 9(2): 143-147.

http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99

http://plantgenera.org/illustration.php?id_illustration=10980&SID=0&mobile=0&code_category_taxon=9&size=1

 

ThailandEnglish