ดอกบัวผุด Sapria himalayana Griff.

ชื่ออื่น : กระโถนพระฤาษี บัวตูม บัวสวรรค์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Sapria himalayana Griff.

วงศ์ Family : Rafflesiaceae วงศ์กระโถนฤาษี

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด Identified by: Dr. Piyakaset Suksathan, Methee Wongnak

สถานที่พบ Locality: เชียงใหม่ (สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์)

ลักษณะ: พืชกาฝาก อาศัยน้ำและอาหารเลี้ยงจากรากของเถาวัลย์น้ำ ไม่มีส่วนของใบสีเขียวที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.thaiscience.info/journals/Article/JWIT/10422775.pdf

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2452

ThailandEnglish