ดอกหรีดเขา Gentiana crassa Kurz

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Gentiana crassa Kurz

วงศ์ Family : Gentianaceae วงศ์ดอกหรีดเขา

สถานะ Status: พืชหายาก rare plant

การกระจายพันธุ์ Distribution: เชียงใหม่ (ดอยผ้าห่มปก Doi Pha Hom Pok ดอยอินทนนท์ Doi Inthanon ดอยลังกาหลวง); พม่า

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง references: 

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1183

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish