ดอกหรีดเชียงดาว Gentiana leptoclada ssp. australis (Craib) Halda

Scientific name: Gentiana leptoclada ssp. australis (Craib) Halda

Family : Gentianaceae วงศ์ดอกหรีดเขา

Photo: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

Locality: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว)

ThailandEnglish