ดอกหรีดโทน Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakarae (Kerr) Toyok.

Scientific name: Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakarae (Kerr) Toyok.

Family : Gentianaceae วงศ์ดอกหรีดเขา

Photographer: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

Locality: ภูกระดึง

ThailandEnglish