ดอนย่าแดง Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn.

Scientific name: Mussaenda erythrophylla Schumach. & Thonn.

วงศ์ Family : Rubiaceae วงเข็ม

การกระจายพันธุ์: พืชต่างถิ่น ถิ่นกำเนิดแอฟริ ในไทยใช้เป็นไม้ประดับมีขายที่ตลาดนัดจตุจักร

Note: ชื่อ  erythrophylla มาจากใบประดับสีแดงสด

Photographer: Tidarat Puangpairote

ThailandEnglish