ตีนเป็ดดอย Alstonia rupestris Kerr

Scientific name: Alstonia rupestris Kerr

Family : Apocynaceae วงศ์ตีนเป็ด

Photographer: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

Locality: เชียงใหม่ (ดอยหลวงเชียงดาว)

 

ThailandEnglish