ต่างไก่ป่า Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Polygala arillata Buch.-Ham. ex D.Don

วงศ์ Family: POLYGALACEAE วงศ์ต่างไก่ป่า

การกระจายพันธุ์ distribution: ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) กลาง อีสาน (ภูกระดึง) ตะวันออก ตะวันตก ของประเทศไทย; ศรีลังกา เนปาล อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า และภูมิภาคอินโดจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม note: ไม้พุ่ม สูง 2-3 ม.

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference:

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2684

http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Polygala0arillata0Buch.-Ham.0ex0D.0Don

ThailandEnglish