นมสวรรค์ ฉัตรฟ้า Clerodendrum paniculatum L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Clerodendrum paniculatum L.

ชื่อทั่วไป Common name: นมสวรรค์ ฉัตรฟ้า

วงศ์ Family : LAMIACEAE วงศ์กะเพรา

การกระจายพันธุ์ Distribution: แทบทุกภาคของไทย กระจายพันธุ์กว้างในเอเชียเขตร้อน ตั้งแต่อินเดีย จีน ถึง เอเชียอาคเนย์

Photo: Saroj Ruchisansakun

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish