น้ำนมเชียงดาว Euphorbia saxicola Radcl.-Sm.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Euphorbia saxicola Radcl.-Sm.

ชื่อ Common name: Nam nom chiang dao (เชียวใหม่ Chiang Mai)

วงศ์ Family: EUPHORBIACEAE วงศ์เปล้า วงศ์ยางพาร

การกระจายพันธุ์ distribution : พืชเฉพาะถิ่นของไทย พบเฉพาะที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (ดอยเชียงดาว) Endemic to Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

สถานะ Status:  พืชหายาก Rare plant

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด Identified by: Dr.Hans-Joachim (Hajo) Esser

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.specimen.k001080169

http://www.nationaalherbarium.nl/ThaiEuph/ThEspecies/ThEuphorbiaT.htm

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish