น้ำเต้าพระฤาษี Nepenthes smilesii Hemsl.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Nepenthes smilesii Hemsl.

ชื่อทั่วไป Common name: น้ำเต้าพระฤาษี

วงศ์ Family: NEPENTHACEAE วงศ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง

การกระจายพันธุ์ distribution: ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ (บึงกาฬ: ภูวัว Phu Wua WS , เลย: ภูกระดึง Phu Kraduang NP); กัมพูชา ลาว เวียดนาม

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordsnamesci=Nepenthes0smilesii0Hemsl.

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish