บัวสันโดษ Nervilia concolor (Blume) Schltr.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Nervilia concolor (Blume) Schltr.

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: Chiang Mai เชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม note: กล้วยไม้ดิน แผ่นใบเป็นรูปหัวใจ มีรอยพับ ชื่อชนิด “concolor” แปลว่า มีสีเดียว

ภาพ Photo: จิราภรณ์ มีวาสนา Jiraporn meewasana

อ้างอิง Reference:

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2973

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish