ประทัดดอย ประทัดอ่างขาง Agapetes megacarpa W. W. Sm.

Scientific Name: Agapetes megacarpa W.W. Sm.

Family: ERICACEAE วงศ์กุหลาบพันปี

Note: ไม้พุ่มหรืออิงอาศัย ขึ้นบนหินปูนที่โล่ง ความสูง 1000–2000 เมตร

การกระจายพันธุ์: จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จีนตอนใต้

 

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด Identified by: ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน Dr. Piyakaset Suksathan

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.dnp.go.th/botany/plantdetail.aspx?monthno=200311&smonthname=November&slanguage=thai

ThailandEnglish