ปุดลิ้น Etlingera linguiformis (Roxb.) R.M.Smith

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Etlingera linguiformis (Roxb.) R.M.Smith

วงศ์ Family: ZINGIBERACEAE วงศ์ขิง

การกระจายพันธุ์ distribution: แม่ฮ่องสอน Mae Hong Son ตาก Tak

ข้อมูลเพิ่มเติม note: ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูงถึง 2 ม.

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด Identified by: Dr. Axel Dalberg Poulsen

อ้างอิง Reference:

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2837

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish