พิศวงภูวัว Thismia angustimitra S.Chantanaorrapint

Scientific name: Thismia angustimitra S.Chantanaorrapint

Family : วงศ์พิศวง Thismiaceae

Photo: Saroj Ruchisansakun

Identified by: ดร. สหัช จันทนาอรพินท์ Dr.Sahut Chantanaorrapint

Locality:  บึงกาฬ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว)

Reference: http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=566607

ThailandEnglish