ฟองหินเหลือง Sedum susannae Raym.-Hamet

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Sedum susannae Raym.-Hamet

วงศ์ Family : CRASSULACEAE วงศ์กุหลาบหิน

สถานะ Status: พืชหายาก Rare plant

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

การกระจายพันธุ์ Distribution: เชียงใหม่  Ching Mai (ดอยหลวงเชียงดาว Doi Chiang Dao ); จีน China

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish