ฟ้าคราม Ceratostigma stapfianum Hosseus

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Ceratostigma stapfianum Hosseus

วงศ์ Family: Plumbaginaceae วงศ์เจตมูลเพลิง

การกระจายพันธุ์ Distribution: พบเฉพาะไทยและพม่า พบที่ จ.เชียงใหม่ Thailand (ดอยหลวงเชียงดาว Doi Chiang Dao) and Myanmar

สถานะ Status: พืชหายาก Rare plant

Note: ไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกสีฟ้าเข้มแกมน้ำเงินอ่อน

Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference:

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1160

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish