ม่วงไตรบุญ Tribounia venosa (Barnett) D.J. Middleton

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Tribounia venosa (Barnett) D.J. Middleton

ชื่ออื่น common name:

วงศ์ Family: GESNERIACEAE วงศ์ชาฤาษี

การกระจายพันธุ์ distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทย ขึ้นตามเขาหินปูน พบที่จังหวัด กาญจนบุรี Kanchanaburi ลำปาง Lampang นครสวรรค์ Nakhon Sawan นครราชสีมา Nakhon Ratchasima ประจวบคีรีขันธ์ Prachuap Khiri Khan

Endemic plant to Thailand

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.ingentaconnect.com/contentone/iapt/tax/2012/00000061/00000006/art00009

ThailandEnglish