ม้าวิ่ง Doritis pulcherrima Lindl.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Doritis pulcherrima Lindl.

ชื่อทั่วไป Common name: ม้าวิ่ง

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย  (ภูวัว Phu Wuaภูกระดึง Phu Kradueng

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: Orchids on Phu Kradueng’s plateau

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish