รองเท้านารีคอขาว รองเท้านารีเหลืองเลย Paphiopedilum hirsutissimum(Lindl. ex Hook.) Stein 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Paphiopedilum hirsutissimum (Lindl. ex Hook.) Stein 

ชื่อทั่วไป Common name: รองเท้านารีคอขาว, รองเท้านารีเหลืองเลย (ทั่วไป)

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย (เหนือ  ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) จีนตอนใต้ ลาวตอนบน และเวียดนาม

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References:  http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?words=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5&typeword=group

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish