รองเท้านารีสไปเซเรียนั่ม Paphiopedilum spicerianum (Rchb.f.) Pfitzer

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Paphiopedilum spicerianum (Rchb.f.) Pfitzer

ชื่อทั่วไป Common name: รองเท้านารี สไปเซเรียนั่ม

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: Cultivated

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References:

ThailandEnglish