รองเท้านารีเหลืองกระบี่ Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Paphiopedilum exul (Ridl.) Rolfe

ชื่อทั่วไป Common name: รองเท้านารีเหลืองกระบี่

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: พืชถิ่นเดียวพบทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.qsbg.org/database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2002

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish