รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Thunbergia laurifolia Lindl.

ชื่อทั่วไป Common name: รางจืด

วงศ์ Family: Acanthaceae วงศ์เหงือกปลาหมอ

การกระจายพันธุ์ distribution:  ในไทยพบทุกภาค; อินเดีย พม่า มาเลเซีย

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish