ว่านชักมดลูกตัวเมีย Curcuma comosa Roxb.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Curcuma comosa Roxb.

วงศ์ Family: ZINGIBERACEAE วงศ์ขิง

ชื่ออื่น common name: ว่านชักมดลูก (ภาคกลาง)

การกระจายพันธุ์ distribution: ทั่วทุกภาคของประเทศไทย; อินโอนีเซีย; มาเลเซีย

ข้อมูลเพิ่มเติม note: พืชสมุลไพร ออกดอกก่อนใบ มันมีความสับสนกับว่านชักมดลูกตัวผู้ ซึ่งมีสรรพคุณและโทษทางสมุนไพรที่แตกต่างกัน

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด Identified by: ดร.ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์ Dr. Thidarat Puangpairote

อ้างอิง Reference: ว่านชักมดลูกสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทยสู่สากล

 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish