ว่านป้าว Anthogonium gracile Wall. ex Lindl.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Anthogonium gracile Wall. ex Lindl.

ชื่อพ้อง Synonyms: Anthogonium corydaloides Schltr., Anthogonium griffithii Rchb.f.

ชื่อทั่วไป Common name: ว่านป้าว (เชียงใหม่) ว่านพร้าว (ภาคกลาง) wan pao (Chiang Mai), wan phrao (Central)

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย (ดอยเชียงดาว Doi Chiang Dao) จีน

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.dnp.go.th/botany/mplant/word.aspx?linkback=genus&keyback=Dendrophthoe&author=&family=&genus=&habit=&localname=&species=&word=&lastitem=ant524

http://www.orchidspecies.com/anthogracile.htm

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-10432

ThailandEnglish