ว่านหาวนอน ว่านดอกดิน Kaempferia rotunda L.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Kaempferia rotunda L.

วงศ์ Family: ZINGIBERACEAE วงศ์ขิง

ชื่ออื่น common name: ว่านดอกดิน (เลย,สุราษฎร์ธานี) ว่านตูหมูบ (เลย) ว่านนอนหลับ (เชียงใหม่) ว่านส้ม (ขอนแก่น) ว่านหาวนอน (ราชบุรี) เอื้องดิน (กทม.,เหนือ)

การกระจายพันธุ์ distribution: ทั่วทุกภาคของประเทศไทย; เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน อินเดีย ศรีลังกา

ข้อมูลเพิ่มเติม note: ไม้ล้มลุก มีเหง้า ออกดอกก่อนใบ ใบอ่อนกินกับน้ำพริก มีรสซ่า

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด identified by: ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล Thaya Jenjittikul

อ้างอิง Reference:

http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/Thailand.pdf

http://www.qsbg.org/database/botanic_book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1492

http://www.dnp.go.th/botany/ThaiPlantName/Default.aspx

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish