ศรีเชียงดาว Swertia chiangdaoensis Suksathan

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Swertia chiangdaoensis Suksathan

ชื่อทั่วไป Common name: ศรีเชียงดาว หญ้าดอกลายเชียงดาว

วงศ์ Family: Gentianaceae วงศ์ดอกหรีดเขา

การกระจายพันธุ์ distribution: พืชถิ่นเดียว (endemic) พบเฉพาะดอยเชียงดาว จ. เชียงใหม่ (Doi Chiang Dao WS)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://sarakadee.com/feature/2001/12/flower_sri_chiang_dao.htm

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish