สกาวจันทร์ Coelogyne corymbosa Lindl. subsp. chiangmaiensis Subedi

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Coelogyne corymbosa Lindl. subsp. chiangmaiensis Subedi

ชื่อทั่วไป Common name: สกาวจันทร์

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: เชียงใหม่ (ดอยอินทนนท์) Chiang Mai (Doi Inthanon NP)

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Petch Tripetch

อ้างอิง References:

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish