สะพ้านก๊น Sigesbeckia orientalis L.

Scientific name: Sigesbeckia orientalis L.

Family : Asteraceae วงศ์ทานตะวัน

Photographer: Saroj Ruchisansakun

Identified by: Saroj Ruchisansakun

Locality: Chiang Mai (Doi Chiang Dao WS)

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish