สะเภาลม Agapetes hosseana Diels

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific name: Agapetes hosseana Diels

ชื่อวงศ์ Family: ERICACEAE วงศ์กุหลาบพันปี

การกระจายพันธุ์ Distribution: เชียงใหม่ Chiang Mai (ดอยอินทนนท์ Doi Inthanon NP , ดอยหลวงเชียงดาว Doi Chiang Dao WS)

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ThailandEnglish