สังกรณีดง Lepidagathis fasciculata (Retz.) Nees

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Lepidagathis fasciculata (Retz.) Nees

ชื่อทั่วไป Common name: สังกรณีดง

วงศ์ Family: Acanthaceae วงศ์เหงือกปลาหมอ

การกระจายพันธุ์ distribution: Kanchanaburi

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง Reference: http://www.dnp.go.th/botany/mindexthaiplant.aspx

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish