สามร้อยยอด Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.

Scientific Name: Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.

Family: Lycopodiaceae วงศ์หางสิงห์

Note: พืชไม่มีดอก ลำต้นทอดเลื้อย ใบขนาดเล็ก มีวิวัฒนาการใกล้เคียงกับกลุ่มเฟิน ขึ้นตามเขาสูง เป็นไม้เบิกนำตามที่โล่ง

ในจตุจักรนำมาขายเป็นต้นไม้ไล่ยุง โดยนำกลิ่นตะไคร้หอมมาฉีดใส่

การกระจายพันธุ์: ภาคเหนือ (ดอยอินทนนท์) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภูกระดึง) ภาคตะวันตก และภาคใต้; กระจายพันธุ์ทั่วโลก

ภาพ Photo: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ระบุชนิด Identified by: สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล Saroj Ruchisansakun

ThailandEnglish