สิงโตปากเป็ด สิงโตดอกใหญ่ Bulbophyllum grandiflorum Blume

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Bulbophyllum grandiflorum Blume

ชื่อทั่วไป Common name: สิงโตปากเป็ด สิงโตดอกใหญ่

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไม้นำเข้า กระจายพันธุ์ใน Sumatra, Sulawesi, the Moluccas, and New Guinea

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References:  http://www.orchidspecies.com/bulbograndiflorum.htm

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish