สิงโตพัดแดง Bulbophyllum flabellum-veneris (J.König) Aver.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Bulbophyllum flabellum-veneris (J.König) Aver.

ชื่อพ้อง Synonyms: Bulbophyllum lepidum (Blume) J.J.Sm., Bulbophyllum gamosepalum (Griff.) J.J.Sm., Bulbophyllum rolfeanum (Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitinand, Bulbophyllum viscidum J.J.Sm., Cirrhopetalum lepidum (Blume) Schltr., Ephippium lepidum Blume, etc. 

ชื่อทั่วไป Common name: สิงโตพัดแดง

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: ไทย จีน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เวียตนาม มาเลเซีย Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Thailand, Vietnam

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-222223

http://www.orchidspecies.com/cirrflabellovernis.htm

 

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish