สิงโตรวงข้าวฟ่าง Bulbophyllum crassipes Hook.f.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name: Bulbophyllum crassipes Hook.f.

ชื่อพ้อง Synonyms: Bulbophyllum careyanum var. crassipes (Hook.f.) PradhanPhyllorchis crassipes (Hook. f.) KuntzePhyllorkis crassipes (Hook.f.) Kuntze

วงศ์ Family: ORCHIDACEAE วงศ์กล้วยไม้

การกระจายพันธุ์ distribution: กระจายพันธุ์กว้าง Thailand, Assam, eastern Himalayas, Bhutan, India, Andaman Islands, Myanmar, Laos, Vietnam

ออกดอก flowering time: ตุลาคม-พฤศจิกายน October-November

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References: http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-25587

http://www.orchidspecies.com/bulbcrassipes.htm

http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/Search_detail.asp?Botanic_ID=1878

ThailandEnglish