ส้มกุ้งหินปูน Begonia acida A. DC.

ชื่อวิทยาศาสตร์ Scientific Name:  Begonia kanburiensis Phutthai

ชื่อสามัญ Common name: ส้มกุ้งเมืองกาญจน์

วงศ์ Family: Begoniaceae วงศ์ส้มกุ้ง

สถานะ Status: พืชหายาก Rare plant

การกระจายพันธุ์ Distribution: พืชเฉพาะถิ่นของไทย พบที่จังหวัดกาญจนบุรี Endemic plant to Kanchanaburi

ภาพ Photo: Saroj Ruchisansakun

อ้างอิง References:

http://www.dnp.go.th/botany/PDF/TFB/TFB42/TFB42_7_p43-47.pdf

ใส่ความเห็น

ThailandEnglish